สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      กำหนดการ
   รายละเอียดกำหนดการ


>>  12-28 ม.ค 58 ตัดสินพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Proposal) <<

   รายละเอียดกำหนดการ
  รอบแรก
  วันนี้ - 14 พ.ย. 57 ลงทะเบียนสมัคร
  15 - 18 พ.ย. 57 คัดเลือกใบสมัคร   
  19 พ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  28 พ.ย. 57    ปฐมนิเทศ
   
  รอบคัดเลือกโครงการ [Proposal]
  1 - 31 ธ.ค. 57 จัดทำข้อเสนอและส่งโครงการผ่านเว็บไซต์ (Proposal)
 

12 - 28 ม.ค. 58   

ตัดสินพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Proposal)
  30 ม.ค. 58 ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย
  1 - 28 ก.พ. 58    ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Product prototype)   
   
  รอบชิงชนะเลิศ [Live Present]
  2 - 6 มี.ค. 58    นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน   
  23 - 27 มี.ค. 2558    พิธีประกาศผลผู้ชนะ มอบรางวัลและนิทรรศการผลงานผู้เข้าประกวด