สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      รอบ Prototype
รอบชิงชนะเลิศ (Prototype)
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หรือ รอบ Prototype ที่เข้มข้นและท้าทายมากยิ่งขึ้น
พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ  และโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ (Business Opportunity) กับหน่วยงานภาครัฐ


 • ผู้ประกวดตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  ได้ที่เมนู “รายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบ Prototype”
 • ผู้ประกวดที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว  ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่นำเสนอ ในรูปแบบ Presentation หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 มีนาคม 2558
 • ผู้ประกวด นำส่งไฟล์ Presentation ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2558  ผ่านทาง mega2014.info@ega.or.th เพื่อให้คณะทำงาน MEGA2014 ตรวจสอบความพร้อมและเหมาะสมก่อนการนำเสนอจริง
 • ผู้ประกวดนำเสนอโครงการ และ ความเป็นไปได้ของผลงาน ต่อคณะกรรมการตัดสิน  ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  (เวลาและ สถานที่  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • กำหนดเวลาการนำเสนอ 20 นาที ต่อ 1 ผลงาน (นำเสนอผลงาน 10 นาที และถามตอบ 10 นาที)  โดยไม่จำกัดวิธีการและรูปแบบการนำเสนอของผู้ประกวด
 • ผลงานที่จะต้องส่งมอบ ในวันนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย
  - เอกสารแนะนำการใช้งาน (User Guide) จำนวน 1 ชุด และ CD-ROM จำนวน 1 ชุด บรรจุข้อมูลดังนี้            
  - ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง (Setup Program)              
  - Software Libraries           
  - และ/หรือ Tools ไฟล์เอกสารรายงาน            
  - และข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)     
  - ผลการทดลองใช้งานจริง โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อทดลองติดตั้งและทดลองใช้งานจริงของแต่ละผลงาน เช่น Test Flight รวมทั้ง ข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนนโดยคณะกรรมการตัดสิน  
 • หลังจากการนำเสนอคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ทีมงาน MEGA2014 จะขออนุญาตติดต่อไปยังผู้ประกวด เพื่อนำผลงานมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการในวันประกาศผลต่อไป
 • ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) และนิทรรศการผลงานของผู้ประกวด รวมทั้งได้พบปะกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
รางวัลหลัก : แบ่งเป็น 2 ประเภทๆ ละ 4 รางวัล   รวม 8 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน มูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน มูลค่า 30,000 บาท .
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน มูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลพิเศษ :

 • รางวัล Rising Star Mobile Application Award   รวม 8 รางวัล (สนับสนุนโดย Software Park)   ได้รับหลักสูตรโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะ สวมช. จำนวน 8 รางวัลๆละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท (มอบให้ทีมที่ได้รับรางวัลหลัก รวม 8 ทีม)
 • รางวัล The Most Innovative Mobile Application Award จำนวน 1 รางวัล (สนับสนุนโดย IBM)  ได้รับคอร์สอบรม Bluemix Training 2 days workshop and Free Trial 1 month 3
 • รางวัล The Best Enterprise Mobile Application Award  จำนวน 1 รางวัล (สนับสนุนโดย Samsung) ได้รับ Samsung Galaxy Note 4 (1 unit)
 • รางวัล The Awesome Idea Mobile Application Award จำนวน 1 รางวัล (สนับสนุนโดย Microsoft) ได้รับ Lenovo Tablet 8, Atom Z3770,2GB, 64GB, Win8.1,2C,8
 • รางวัล Popular Mobile Application Award จำนวน 2 รางวัล (สนับสนุนโดย EGA)  ได้รับ IPhone 6  32 GB