สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      เครื่องมือเสริม
เครื่องมือเสริมสำหรับนักพัฒนา

SSense API Traffy API
VAJA API
Bluemix KNOXเครื่องมือเสริมสำหรับนักพัฒนา  


  • สำหรับผู้ที่ยังไม่มีจุดเริ่มต้นไอเดียในการลงแข่งขัน สามารถศึกษาและทดลองใช้งานเพื่อวางแผนงานและลงสมัครต่อไป
  • สำหรับผู้ที่ลงสมัครแล้ว และสนใจเครื่องมือเสริมต่างๆ สามารถเลือกไปใช้งาน หรือนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจคที่ได้วางแผนไว้แล้ว
  • ผู้สมัครสามารถเลือกใช้เครื่องมือเสริมที่แนะนำได้ตามความสมัครใจ โดยการเลือกใช้งานแอปพลิเคชั่นนั้นๆ ไม่มีผลต่อคะแนนใดๆ ตลอดการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการ
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการใช้งาน และสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (ตามเงื่อนไขของแต่ละเครื่องมือเสริม)