สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      เงินรางวัล
โอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ (Business Opportunity)
 
      เงินรางวัล ประเภทละ 4 รางวัล  (ตามประเภทของผู้สมัครทั้งหมด 2 ประเภท รวม 8 รางวัล)
 
 
 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ทุนสนับสนุนมูลค่า 50,000 บาท*
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนสนับสนุนมูลค่า 30,000 บาท*
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนสนับสนุนมูลค่า 10,000 บาท*
 • รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท*
 • ทุกรางวัลจะได้รับ หลักสูตรโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะ สวทช.  รางวัลละ 50,000 บาท

 • *เงินรางวัลยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
       
        รางวัลพิเศษ
   
   

  + รางวัล The Most Innovative Mobile Application Award 1 รางวัล

  ได้รับ คอร์สอบรม Bluemix Training 2 days workshop and Free Trial 1 month (สนับสนุนของรางวัลจาก IBM)


  + รางวัล The Best Enterprise Mobile Application Award  1 รางวัล

  ได้รับ Samsung Galaxy Note 4 (1 unit) (สนับสนุนของรางวัลจาก Samsung)


  + รางวัล The Awesome Idea Mobile Application Award 1 รางวัล

  ได้รับ Lenovo Tablet 8, Atom Z3770,2GB, 64GB, Win8.1,2C,8 (สนับสนุนของรางวัลจาก Microsoft) 


  + รางวัล Popular Mobile Application Award 2 รางวัล

  ได้รับ IPhone 6  32 GB รวม 2 รางวัล (สนับสนุนของรางวัลจาก EGA)

   
       
       โอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ  
   

   

  ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดแม้จะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ แต่หากผลงานที่เสนอมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ สามารถจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบบริการออนไลน์ภาครัฐเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนและภาคธุรกิจได้ในอนาคตทาง EGA และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็เปิดโอกาสให้ทีมนักพัฒนาสามารถเข้า มาทำงานร่วมกันได้ โดยรายละเอียดนั้นตามแต่จะตกลงกันเป็นที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย   
   
   
  คณะกรรมการตัดสิน

  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  : SIPA
  1.คุณอนุชิต ชโลธร               ผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม
  2.คุณศิระ นกยูงทอง             ผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม

  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  : SOFTWARE PARK
  คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์       รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
  คุณณัฐพล นุตคำแห่ง            ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมงานเทคโนโลยี

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  : NECTEC
  คุณกำธร ไกรรักษ์                  นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  คุณชาญชัย จันฤาชัย            นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา

  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) : EGA
   ดร.อาศิส อัญญะโพธิ             ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอพพลิเคชั่น
   อุสรา วิสารทานนท์               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา

  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด : Microsoft
  คุณสงวน ธรรมโรจน์สกุล        ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  นายเอกราช คงสว่างวงศา     ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   

  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  : Sumsung
  คุณมณฑล มังกรกาญจน์        Director of Enterprise Business (EBT)
  คุณปวิช วาสนสมบูรณ์            Senior Manager, Service & Content group

  บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด   : IBM
  คุณศิรินุช ศรารัชต์                   Ecosystem Development 
  คุณจักรี ชื่นสุวรรณ                  IBM Sales & Distribution,Enterprise Snr Architect

   
       
     เงื่อนไขการถือกรรมสิทธ์แอปพลิเคชั่นที่เข้าร่วมโครงการ
   
 • ผลงานแนวคิดทุกผลงานทุกรอบ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้ประกวด
 • หาก บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดในผลงานที่ได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการพิจารณาผลขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับสำหรับกรณี ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้าง
 •