สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      Mega 2014 Clip
Mega 2014 Clip

1. การสัมภาษณ์และข้อมูลการประกวดต่างๆ ในวันปฐมนิเทศ 28 พ.ย. 57 โรงแรม อโนมา

     
ข้อมูลการประกวด Mega 2014
  แนะนำ API
Traffy ,
Vaja , Bluemix , Knox
     
     
Lost Car Application
และ กว่าจะเป็นสุดยอดแอป บริษัท Anywhere 2 Go
   คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

   
     
คุณสงวน ธรรมโรจน์สกุล
บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ดร.ทวีทรัพย์ อภิวัฒนาพงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
     
     
คุณศุภกิจ แก้ววิไล
บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
  คุณรุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     

   
พ.ต.อ โฆษิต ปิยเจริญ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO
บริษัท Anywhere 2 Go
 
   
 

         อ่านรายละเอียดหัวข้อข่าวได้ที่  :  www.ega.or.th/Content.aspx?c_id=869
         ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
  :  www.facebook.com/eGovernmentAgency2. บันทึกการอบรม BluMix , Knox , Cross Platforms


   
     
  "เทคโนโลยี BlueMix" โดย
บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
  อบรม "เทคโนโลยี Knox" บรรยายโดย คุณจิรโมท นุ่มนาม
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     
     
 คุณจิรโมท นุ่มนาม
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
    การอบรมหลักสูตร
Cross Platforms Application Development by Microsoft