สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      Q&A
คำถามที่พบบ่อย
สมัครอย่างไร ? แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าระบบสมัครดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว?

1. คลิกที่เมนู ลงทะเบียน

2.
กรอกข้อมูล* ตามลำดับขั้นตอนให้ครบถ้วน และกด ยืนยันส่งข้อมูล  แบบฟอร์มออนไลน์ ระบบจะแจ้ง "ระบบสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว"

3.
หลังจากวันที่สมัคร 1 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร**

* เป็นข้อมูลสำคัญในการเก็บประวัติ และการติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร  เพื่อแจ้งข่าวสารหรือนัดหมายวันปฐมนิเทศ ส่วน  การกรอกแบบฟอร์มในข้อที่ 3 นั้นเป็นเพียงไอเดีย หรือ จุดเริ่มต้นในการพัฒนาผลงาน ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลง หรือปรับแก้ไขผลงานและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในรอบเสนอ Proposal ต่อไป
** ไม่พบรายชื่อของผู้สมัครให้ติดต่อที่ Contact Center : 02 612 6060


จะทราบผลการคัดเลือก ผ่านเข้าสู่การปฐมนิเทศ ได้อย่างไร? เตรียมตัวอย่างไร? ในงานจะมีอะไรบ้าง?


1.  ติดตามรายชื่อที่ผ่านสู่รอบคัดเลือกเพื่อปฐมนิเทศ ได้ทางเว็บไซต์ mega2014.apps.go.th วันที่ 21 พย. 57  โดยจะมีเจ้าหน้าที่จะอีเมลและโทรประสานไปยังผู้สมัคร เพื่อยืนยันรายละเอียดต่างๆ

2. 
ผู้สมัครเตรียมสำเนาเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
นิสิต นักศึกษา : สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง   
บุคคลทั่วไป : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

3.
กิจกรรมในวันงานปฐมนิเทศ 
การชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการทั้งหมด ขั้นตอนการประกวด เงื่อนไขหลักเกณฑ์    โอกาสในการต่อยอดผลงานในการเข้าร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
ให้ข้อมูลความต้องการ Mobile Application ในภาครัฐ รวมถึงการพัฒนา Mobile Application สำหรับภาครัฐด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และให้คำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้เชี่ยวชาญ
พบวิทยากร บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ร่วมถ่ายถอดประสบการณ์ ความรู้ในสายธุรกิจเทคโนโลยีและการตลาด  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เปิดให้ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในวันปฐมนิเทศการตรวจรายชื่อ? การตอบรับ? สิทธิพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศ? เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม มีผลต่อการแข่งขันหรือไม่?

1. ผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ได้ที่เมนู “ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป

2.  ผู้ที่มีรายชื่อผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับสิทธิการเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  

3. การตอบรับเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลปฐมนิเทศ 
ทางโทรศัพท์   เจ้าหน้าที่โครงการ MEGA2014 จะติดต่อไปยังท่าน ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้
ทางอีเมล์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ของงาน

 (ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศได้  โดยแจ้งชื่อ และ จำนวนผู้ร่วมงานให้ครบถ้วน ชัดเจน
)

4. ผู้มีสิทธิร่วมงาน คือ รายชื่อผู้ร่วมทีมที่ผู้ประกวดส่งรายชื่อมาในใบสมัครออนไลน์ เท่านั้น (ไม่เกิน 3 ท่าน)

5. กรณีทีมที่ไม่สามารถร่วมงานปฐมนิเทศ ยังคงได้รับสิทธิการส่งผลงานในรอบ Proposal ได้ตามปกติ

6. ดูรายละเอียดการส่งผลงานรอบ Proposal และติดตามการบรรยายปฐมนิเทศย้อนหลัง ได้ที่ mega2014.apps.go.th

7. ผู้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ขอให้เตรียมสำเนาเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
นิสิต นักศึกษา : สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง    
บุคคลทั่วไป : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
พัฒนาต่อยอดจากงานเดิมที่ได้เคยทำไว้ ได้หรือไม่?  แล้วเรื่องลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิ์ของใคร?1. กรณีผลงานที่ส่งการส่งแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาต่อยอดจากงานเดิมที่ได้เคยทำไว้ ทางคณะกรรมการอนุญาตให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้* แต่ต้องสามารถตรวจสอบได้จริงว่า เป็นแนวคิด หรือผลงานจากการพัฒนาในเวอร์ชั่นอื่นๆของผู้ประกวดเอง (ไม่ใช่ mobile platform) 

2.
ผลงานแนวคิดทุกผลงานทุกรอบจะถือเป็นลิขสิทธิ์  หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สมัคร  **

3.
ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการการที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดในผลงานที่ได้รับรางวัล สำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้าง 

*  หากทางคณะกรรมการพบข้อโต้แย้งจากผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้ ก็เป็นสิทธิ์ของทางคณะกรรมการที่จะตัดสิทธิ์ในภายหลัง
** หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดในผลงานที่ได้รับรางวัล  ทางคณะกรรมการพิจาราผลขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับสำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้าง 

MEGA2014 ไว้ใจได้แค่ไหน? เงินรางวัลน้อยไปไหม? จะคุ้มค่ากับการเข้าร่วมหรือไม่?1.  โครงการนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่านสามารถไว้ใจได้  ทั้งเรื่องของขั้นตอนการสมัครคัดเลือก และเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน รวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการโครงการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านสามารถสอบถามคณะกรรมการในวันปฐมนิเทศ 

2. 
ในส่วนของเงินรางวัลนั้น วัตถุประสงค์ของโครงการประกวด Mobile Application ภาครัฐนี้เรามุ่งเน้นการค้นหานักพัฒนา ทุกระดับตั้งแต่นิสิตนักศึกษา นักพัฒนามืออาชีพ จนถึงผู้ประกอบการ มาร่วมเป็นทีมพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อมาสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกับ EGA 

3.
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมมีโอกาสที่จะเข้ามารับงานพัฒนา mobile app ของหน่วยงานรัฐ แม้จะตกรอบไปก่อน แต่หากผลงานที่เสนอมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ สามารถจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบบริการออนไลน์ภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนและภาคธุรกิจได้ในอนาคตทาง EGA และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็เปิดโอกาสให้ทีมนักพัฒนาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันได้ โดยรายละเอียดนั้นตามแต่จะตกลงกันเป็นที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย

4.
นอกจากนี้ในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมจะได้รับในส่วนของคอร์สอบรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

5.
ความคุ้มค่ากับการเข้าร่วมโครงการ ในส่วนนี้ต้องเรียนตามตรงว่าอยู่ที่ดุลพินิจของนักพัฒนาทุกท่านว่ามีความสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้กับประชาชนหรือไม่ เนื่องจากภาครัฐเราตอนนี้มีบริการ e-Service อยู่มากมายแต่ก็ยังอยู่ในรูปของ web service ทั่วไปไม่ได้เป็น mobile application มากเท่าใดนัก

6.
อีกทั้งยังมีข้อมูลภาครัฐอีกมากมายหลายส่วนที่สามารถนำมาพัฒนาเป็น mobile app. ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ EGA เองจึงมีความต้องการนักพัฒนาอีกจำนวนมาก มาช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ยังไม่มีความชำนาญในเรื่องการพัฒนาแอปฯ แต่หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ให้มาต่อยอดการทำธุรกิจร่วมกันกับนักพัฒนารายใหม่ๆ ในประเทศ