สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      SSense API
Traffy               Vaja             SSense
 
SSense API

  Online 
       Public 

     Free
 

ความสามารถของเครื่องมือ

      S-Sense หรือ Social Sensing เป็นระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าบน โซเชียลมีเดีย ว่ารู้สึกอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และยี่ห้อสินค้า โดยระบบจะรวบรวมข้อความจาก โซเชียลมีเดีย เช่น Webboard, Twitter, Facebook, Youtube

Download :   www.apidd.com/release/api/explain/42