สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      Traffy API
Traffy               Vaja             SSense
 
Traffy API

  Online 
      Public 

    Paid Usage
    
 

ความสามารถของเครื่องมือ


Traffy ให้บริการดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
  2. ข้อมูลสภาพการจราร
  3. ข้อมูลถนน
  4. การแบ่งปันข้อมูลจราจร
  5. ข้อมูลระยะเวลาเดินทาง


Download : www.apidd.com/release/api/explain/16