สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      Vaja API
Traffy               Vaja             SSense
 
Vaja API

  Online 
       Public 

     Free
 

ความสามารถของเครื่องมือ


      VAJA โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 (1998) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech Synthesis) ที่มีความเป็นธรรมชาติ หลักการพื้นฐานในการสังเคราะห์เสียงใช้เทคนิคการเชื่อมต่อและปรับแต่งสัญญาณ เสียง ในระยะเริ่มต้น ระบบสังเคราะห์เสียงใช้หลักการเชื่อมต่อหน่วยเสียงพื้นฐานตามหลักกึ่งพยางค์ (อัฒพยางค์, Demisyllable) ในระยะการพัฒนาปัจจุบัน ระบบสังเคราะห์เสียงใช้เทคนิคการคัดเลือกหน่วยเสียง (Unit selection technique) ในส่วนประมวลผลข้อความอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่มีความฉลาด เพื่อวิเคราะห์แยกวลี คำ และ คำสะกดที่เหมาะสม

Download : www.apidd.com/release/api/explain/18