สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) 
   Home      prototype_team
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (Prototype)
 
 
"อีจีเอ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ MEGA 2014 จึงขอมอบใบรับรองผลงานแก่ผู้ประกวดทุกทีมในวันปฐมนิเทศ"

  ประเภทที่ 1   Total : 20 Teams
 
 • ทีม 404_App_not_found     ผลงาน Be-a-HERO
 • ทีม 9tec                                  ผลงาน ดินดี
 • ทีม APP D                              ผลงาน Bookbit
 • ทีม Athena                              ผลงาน Entrez
 • ทีม Balotelli                            ผลงาน Accident Alert     
 • ทีม chariGO (NoviceCODE!)        ผลงาน chariGO
 • ทีม DCQ                                    ผลงาน DCQ (Document Central Question)
 • ทีม Dream and Go                  ผลงาน EasyHos
 • ทีม Give Me Pills                      ผลงาน Give Me Pills
 • ทีม iscoming                           ผลงาน อิส คัมมิ่ง  
 • ทีม IT-BUUSK                          ผลงาน แอพพลิเคชันร้องทุกข์
 • ทีม Kanoon ( ขนุน )                 ผลงาน Ask me!
 • ทีม NBComsci                        ผลงาน A System of Recycle Waste Bank
 • ทีม OnCreate                          ผลงาน Smile Farmer       
 • ทีม Outcube                            ผลงาน HospitalQ
 • ทีม SIM                                     ผลงาน Android-based Disability Long-Term Care   
 • ทีม Simply App                       ผลงาน Thailand Travel
 • ทีม Smart Memory                 ผลงาน Smart Memory
 • ทีม ปัญญานิ่ม                           ผลงาน ยุ้งฉางออนไลน์
 • ทีม สาธารแณพ                         ผลงาน Urguide
 •  
     
    ประเภทที่ 2   Total : 12 Teams
   
 • ทีม BLACK BOX                        ผลงาน Gov Shop – Revenue Stamp
 • ทีม Blue Ocean                        ผลงาน IDEN me - Identify me
 • ทีม Call Zen                              ผลงาน Call Zen / Call Zen for Government
 • ทีม Code Gears                       ผลงาน พินเกียร์ (PinnGears)
 • ทีม Digio Identification            ผลงาน Digio Identification Solution
 • ทีม Enjoin                                  ผลงาน Enjoin – Intelligent Expo Platform in your pocket
 • ทีม Mercury Touch                    ผลงาน Mercury Proofs
 • ทีม  MyAgrarian                         ผลงาน MyAgrarian
 • ทีม NEXT AT NOW TEAM        ผลงาน น้องวัคซีนลูกรัก
 • ทีม One Studio Soft                 ผลงาน Shall We Go!!      
 • ทีม SignFlow                            ผลงาน SignFlow
 • ทีม Software Maker                 ผลงาน i-Call System
 •